رنگ آمیزی و نقاشی

آئینه دل (مجموعه آثار استاد محمدباقر آقامیری «بزرگ»)،(2زبانه،گلاسه،باقاب)

آئینه دل (مجموعه آثار استاد محمدباقر آقامیری «بزرگ»)،(2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: محمدباقر آقامیری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 340 ناشر: گویا توضیحات ..

120,000تومان

آئینه دل (مجموعه آثار استاد محمدباقر آقامیری «بزرگ»،2زبانه)

آئینه دل (مجموعه آثار استاد محمدباقر آقامیری «بزرگ»،2زبانه)

مؤلف: محمدباقر آقامیری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 340 ناشر: گویا توضیحات ..

70,000تومان

آثار استاد محمود فرشچیان (2زبانه)

آثار استاد محمود فرشچیان (2زبانه)

مؤلف: محمود فرشچیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 324 ناشر: گویا توضیحات تکم..

175,000تومان

آثار استاد محمود فرشچیان (2زبانه،گلاسه،باقاب)

آثار استاد محمود فرشچیان (2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: محمود فرشچیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 229 ناشر: گویا توضیحات تکم..

150,000تومان

آثار استاد محمود فرشچیان (نیایش نور)،(2زبانه،گلاسه،باقاب)

آثار استاد محمود فرشچیان (نیایش نور)،(2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: محمود فرشچیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 160 ناشر: گویا توضیحات تکم..

190,000تومان

آثار استاد محمود فرشچیان (نیایش نور،2زبانه)

آثار استاد محمود فرشچیان (نیایش نور،2زبانه)

مؤلف: محمود فرشچیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 160 ناشر: گویا توضیحات تکم..

95,000تومان

آثار استاد محمود فرشچیان «ترنم طبیعت» (2زبانه)

آثار استاد محمود فرشچیان «ترنم طبیعت» (2زبانه)

مؤلف: محمود فرشچیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 160 ناشر: گویا توضیحات تکم..

95,000تومان

آثار استاد محمود فرشچیان «ترنم طبیعت»،(2زبانه،گلاسه،باقاب)

آثار استاد محمود فرشچیان «ترنم طبیعت»،(2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: محمود فرشچیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 160 ناشر: گویا توضیحات تکم..

190,000تومان

آذربایجان شرقی (2زبانه)

آذربایجان شرقی (2زبانه)

مؤلف: هنگامه دولتشاهی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 140 ناشر: گویا توضیحات ت..

55,000تومان

آذربایجان شرقی (2زبانه،گلاسه،باقاب)

آذربایجان شرقی (2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: هنگامه دولتشاهی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 140 ناشر: گویا توضیحات ت..

120,000تومان

آذربایجان شرقی جلوه گاه تمدن (2زبانه)

آذربایجان شرقی جلوه گاه تمدن (2زبانه)

مؤلف: عبدالرضا قریشی زاده مترجم: هادی مهرابی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: ..

48,000تومان

آذربایجان شرقی جلوه گاه تمدن (2زبانه،گلاسه)

آذربایجان شرقی جلوه گاه تمدن (2زبانه،گلاسه)

مؤلف: عبدالرضا قریشی زاده مترجم: هادی مهرابی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: ..

70,000تومان

آذربایجان غربی (2زبانه)

آذربایجان غربی (2زبانه)

مؤلف: هنگامه دولتشاهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 156 ناشر: گویا توضیحات ت..

55,000تومان

آذربایجان غربی (2زبانه)

آذربایجان غربی (2زبانه)

مؤلف: هنگامه دولتشاهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 156 ناشر: گویا توضیحات ت..

55,000تومان

آذربایجان غربی (2زبانه،گلاسه)

آذربایجان غربی (2زبانه،گلاسه)

مؤلف: هنگامه دولتشاهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 156 ناشر: گویا توضیحات ت..

50,000تومان

آذربایجان غربی (2زبانه،گلاسه،باقاب)

آذربایجان غربی (2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: هنگامه دولتشاهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 156 ناشر: گویا توضیحات ت..

120,000تومان

آذربایجان غربی خاستگاه تمدن (2زبانه)

آذربایجان غربی خاستگاه تمدن (2زبانه)

مؤلف: عبدالرضا قریشی زاده مترجم: هادی مهرابی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: ..

48,000تومان

آذربایجان غربی خاستگاه تمدن (2زبانه،گلاسه،باقاب)

آذربایجان غربی خاستگاه تمدن (2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: عبدالرضا قریشی زاده مترجم: هادی مهرابی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: ..

90,000تومان

آذربایجان و والی عکاس (براساس آلبوم و نسخه خطی علی خان والی)

آذربایجان و والی عکاس (براساس آلبوم و نسخه خطی علی خان والی)

نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 236 ناشر: اوحدی توضیحات تکمیلی: (گردآوری و کوشش..

60,000تومان

آلبوم فرشچیان 3 (هنری)،(گلاسه)

آلبوم فرشچیان 3 (هنری)،(گلاسه)

مؤلف: محمود فرشچیان سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز ناشر: زرین و سیمین توضیحات تکمیلی: (شامل 10 اثر،گلاس..

30,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 239 (12 صفحه)