تاریخ ایران

دوران بی خبری (نخستین گزارش،گنج زیویه و دردنامه ی روستاییان زیویه)

دوران بی خبری (نخستین گزارش،گنج زیویه و دردنامه ی روستاییان زیویه)

مؤلف: رشید کیخسروی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 242 ناشر: آرتامیس توضیحات تک..

43,000تومان

دولت و انقلاب در ایران (1982،1962م،1361،1341ش)

دولت و انقلاب در ایران (1982،1962م،1361،1341ش)

مؤلف: حسین بشیریه مترجم: محمود رافع نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 432 ناشر: م..

58,000تومان

دیلم نامه (ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری)

دیلم نامه (ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری)

مؤلف: عنایت الله مجیدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 288 ناشر: سخن توضیحات ت..

45,000تومان

دین در ایران عصر پهلوی دوم (1320-1357)

دین در ایران عصر پهلوی دوم (1320-1357)

مؤلف: فاطمه فرامرزی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 408 ناشر: علم توضیحات تکمیل..

14,500تومان

ذیل تاریخ گزیده

ذیل تاریخ گزیده

مؤلف: زین الدین بن حمدالله مستوفی قزوینی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 227 ن..

35,000تومان

راهنمای مستند تخت جمشید (آلمانی)،(گلاسه)

راهنمای مستند تخت جمشید (آلمانی)،(گلاسه)

مؤلف: علیرضا شاپورشهبازی مترجم: محمد رزمخواه سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 238 ناشر: فرهن..

55,000تومان

راهنمای مستند تخت جمشید (ایتالیایی،گلاسه)

راهنمای مستند تخت جمشید (ایتالیایی،گلاسه)

مؤلف: علیرضا شاپورشهبازی مترجم: علی محمد سعادت افساری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد ..

55,000تومان

راهنمای مستند تخت جمشید (فرانسه،گلاسه)

راهنمای مستند تخت جمشید (فرانسه،گلاسه)

مؤلف: علیرضا شاپورشهبازی مترجم: سیروس کرباسی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 23..

55,000تومان

راهنمای مستند تخت جمشید (گلاسه)

راهنمای مستند تخت جمشید (گلاسه)

مؤلف: علیرضا شاپورشهبازی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 262 ناشر: فرهنگسرای می..

38,000تومان

رساله های تیراندازی (ده رساله در تیراندازی و کمانداری و جنگاوری)

رساله های تیراندازی (ده رساله در تیراندازی و کمانداری و جنگاوری)

مؤلف: مهران افشاری،فرزاد مروجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 357 ناشر: چشمه ت..

43,000تومان

رسوم دارالخلافه (نقش آیین های ایرانی در نظام خلافت اسلامی)

رسوم دارالخلافه (نقش آیین های ایرانی در نظام خلافت اسلامی)

مؤلف: هلال بن محسن صابی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 243 ناشر: کارنامه توضی..

62,500تومان

رضا خان از تولد تا سلطنت (2جلدی)

رضا خان از تولد تا سلطنت (2جلدی)

مؤلف: رضا نیازمند نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1294 ناشر: دنیای کتاب..

150,000تومان

رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق (یادداشت های جلیل بزرگمهر)

رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق (یادداشت های جلیل بزرگمهر)

مؤلف: جلیل بزرگمهر نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 260 ناشر: ثالث توضیحات تکمیل..

28,500تومان

رنگین نگاره های ایران (هومیان و میرملاس)

رنگین نگاره های ایران (هومیان و میرملاس)

مؤلف: سلیمان لطفی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: پازینه توضیحات تکمی..

15,000تومان

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از ربیع الاول 1308 تا ربیع الثانی 1309ق)

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از ربیع الاول 1308 تا ربیع الثانی 1309ق)

مؤلف: ناصرالدین شاه قاجار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 406 ناشر: سخن توضیح..

65,000تومان

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از ربیع الاول 1310 تا جمادی الاول 1312ق)

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از ربیع الاول 1310 تا جمادی الاول 1312ق)

مؤلف: ناصرالدین شاه قاجار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 821 ناشر: سخن توضیحا..

85,000تومان

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از رجب 1284 تا صفر 1287ق)

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از رجب 1284 تا صفر 1287ق)

مؤلف: ناصرالدین شاه قاجار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 642 ناشر: سخن توضیحا..

65,000تومان

روزنامه نگاری در ایران (از رسالت تا حرفه)

روزنامه نگاری در ایران (از رسالت تا حرفه)

مؤلف: حسین شهیدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 426 ناشر: دانه،ترابر توضیحات ت..

40,000تومان

روم و ایران در اواخر عهد باستان (دو رقیب،دو همسایه)

روم و ایران در اواخر عهد باستان (دو رقیب،دو همسایه)

مؤلف: بئاته دیگناس،انگلبرت وینتر مترجم: بهرام محقق نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صف..

37,500تومان

رویارویی با تجدد (2جلدی)

رویارویی با تجدد (2جلدی)

مؤلف: عبدالله نصری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1040 ناشر: علم توضیحات تکمی..

22,500تومان

نمایش 181 تا 200 از 360 (18 صفحه)