تاریخ ایران

سکه های طلای ماشینی ایران (گلاسه)

سکه های طلای ماشینی ایران (گلاسه)

مؤلف: مهدی موسوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 200 ناشر: پازینه..

65,000تومان

سکه های ماشینی قاجار (گلاسه)

سکه های ماشینی قاجار (گلاسه)

مؤلف: مهدی موسوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 248 ناشر: پازینه توضیحات تکمی..

45,000تومان

سکه های پهلوی (دو روی سکه)،(گلاسه)

سکه های پهلوی (دو روی سکه)،(گلاسه)

مؤلف: عبدالعزیز حق صفت نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 292 ناشر: پازینه توضیحا..

55,000تومان

سکه و اسکناس های ایران در دوره جمهوری اسلامی

سکه و اسکناس های ایران در دوره جمهوری اسلامی

مؤلف: سینا سیدآبادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 176 ناشر: پازینه توضیحات تک..

50,000تومان

سی قرن و سی حادثه

سی قرن و سی حادثه

مؤلف: مرتضی میرحسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: کوله پشتی..

10,000تومان

سیاست و اقتصاد عصر صفوی

سیاست و اقتصاد عصر صفوی

مؤلف: محمدابراهیم باستانی پاریزی نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 760 ناشر: علم..

105,000تومان

سیرت فروغی

سیرت فروغی

مؤلف: ناصرالدین پروین نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 194 ناشر: ماهریس توضیحات ..

25,000تومان

شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان

شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان

مؤلف: اشتن متز،جون بارک مترجم: ذبیح الله منصوری نوبت چاپ: 25 سال چاپ: 1392 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحا..

75,000تومان

شاهنشاهی هخامنشی (از کورش بزرگ تا اردشیر اول)

شاهنشاهی هخامنشی (از کورش بزرگ تا اردشیر اول)

مؤلف: ماریا بروسیوس مترجم: هایده مشایخ نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 253 ناشر..

36,000تومان

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

شبه خاطرات (تاریخ شفاهی عصر پهلوی)،(2جلدی)

شبه خاطرات (تاریخ شفاهی عصر پهلوی)،(2جلدی)

مؤلف: علی بهزادی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 2282 ناشر: عطائی..

320,000تومان

شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه)،(3جلدی)

شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه)،(3جلدی)

مؤلف: عبدالله مستوفی نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1791 ناشر: زوار..

278,000تومان

شناخت هویت زن ایرانی در گستره تاریخ 2 (مادها،هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان،ساسانیان)

شناخت هویت زن ایرانی در گستره تاریخ 2 (مادها،هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان،ساسانیان)

مؤلف: شهلا لاهیجی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 394 ناشر: روشنگران و مطالعات ..

60,000تومان

شهر استخر (نقش رستم،نقش شهریاران،آثار و جغرافیای دشت مرودشت)،(گلاسه)

شهر استخر (نقش رستم،نقش شهریاران،آثار و جغرافیای دشت مرودشت)،(گلاسه)

مؤلف: ابوالحسن نجف زاده اتابکی،نجمه ابراهیمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 55..

95,000تومان

شهر در ایران زمین

شهر در ایران زمین

مؤلف: حسن باستانی راد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 340 ناشر: علم توضیحات تکم..

24,500تومان

شهریاران گمنام

شهریاران گمنام

مؤلف: احمد کسروی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 286 ناشر: اکباتان،دبیر..

45,000تومان

شهریاری ایلام

شهریاری ایلام

مؤلف: والتر هینتس مترجم: پرویز رجبی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 230 ناشر:..

35,000تومان

شیراز قدیم (2زبانه،گلاسه،باقاب)

شیراز قدیم (2زبانه،گلاسه،باقاب)

مؤلف: فرشاد ابریشمی مترجم: رعنا خزاعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 160 ناشر..

80,000تومان

صعود و سقوط تیمور تاش

صعود و سقوط تیمور تاش

مؤلف: محمدجواد شیخ الاسلامی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1379 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 405 ناشر: توس توضی..

30,000تومان

نمایش 221 تا 240 از 360 (18 صفحه)