تاریخ ایران

ضربت متقابل (کارنامه عملیاتی لشکر 27 محمدرسول الله (ص) در نبرد رمضان از تیر تا پایان شهریور ماه1361)

ضربت متقابل (کارنامه عملیاتی لشکر 27 محمدرسول الله (ص) در نبرد رمضان از تیر تا پایان شهریور ماه1361)

مؤلف: گل علی بابایی نوبت چاپ: 15 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1012 ناشر: سوره مهر توضیح..

55,000تومان

طنز درباره پهلوی

طنز درباره پهلوی

مؤلف: محمدعلی علومی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 600 ناشر: سوره مهر توضیحات ..

16,000تومان

طهران قدیم (گلاسه،کنفی،باجعبه)

طهران قدیم (گلاسه،کنفی،باجعبه)

مؤلف: نصراله حدادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 376 ناشر: گویا توضیحات تکمی..

600,000تومان

ظهور و سقوط خاندان تنگستانی

ظهور و سقوط خاندان تنگستانی

مؤلف: قاسم یاحسینی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 399 ناشر: سوره مهر توضیحات ..

29,000تومان

عصر اساطیری تاریخ ایران (خطوط برجسته ی داستان های قدیم ایران)

عصر اساطیری تاریخ ایران (خطوط برجسته ی داستان های قدیم ایران)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 179 ناشر: هیرمند..

11,000تومان

عصرهای کریسکان (خاطرات امیر سعید زاده)

عصرهای کریسکان (خاطرات امیر سعید زاده)

مؤلف: امیر سعیدزاده نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: سوره مهر توضیحات ..

13,000تومان

علما و انقلاب مشروطیت ایران

علما و انقلاب مشروطیت ایران

مؤلف: لطف الله آجدانی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 224 ناشر: اختران..

25,000تومان

علویجه

علویجه

مؤلف: احمد نوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 108 ناشر: آرتامیس توضیحات تکمیل..

20,000تومان

عهد قاجار (مذاکره،اعتراض و دولت در ایران قرن سیزدهم)

عهد قاجار (مذاکره،اعتراض و دولت در ایران قرن سیزدهم)

مؤلف: ونسا مارتین مترجم: حسن زنگنه نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 304 ناشر: ما..

35,000تومان

عکس های تاریخی ایران 6 (مشهد قدیم)،(2زبانه)

عکس های تاریخی ایران 6 (مشهد قدیم)،(2زبانه)

مؤلف: فرشاد ابریشمی مترجم: رعنا خزاعی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر:..

25,000تومان

عکس های تاریخی ایران 7 (مازندران قدیم)،(2زبانه)

عکس های تاریخی ایران 7 (مازندران قدیم)،(2زبانه)

مؤلف: فرشاد ابریشمی مترجم: رعنا خزاعی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر:..

25,000تومان

عکس های تاریخی ایران11 (شاهان قاجار بروایت تصویر)

عکس های تاریخی ایران11 (شاهان قاجار بروایت تصویر)

مؤلف: فرشاد ابریشمی مترجم: رعنا خزاعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر:..

19,000تومان

عکس های تاریخی ایران12 (زنان قاجار بروایت تصویر)

عکس های تاریخی ایران12 (زنان قاجار بروایت تصویر)

مؤلف: فرشاد ابریشمی مترجم: رعنا خزاعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر:..

25,000تومان

عکس های تاریخی ایران13 (رجال قاجار:بروایت تصویر)

عکس های تاریخی ایران13 (رجال قاجار:بروایت تصویر)

مؤلف: فرشاد ابریشمی مترجم: رعنا خزاعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر:..

19,000تومان

عکس های تاریخی ایران14 (کوچه بازار قدیم:بروایت تصویر)،(2زبانه)

عکس های تاریخی ایران14 (کوچه بازار قدیم:بروایت تصویر)،(2زبانه)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر: ابریشمی توضیحات ت..

25,000تومان

فراز و فرود شیخ خزعل

فراز و فرود شیخ خزعل

مؤلف: عبدالنبی قیم نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 493 ناشر: اختران..

40,000تومان

فرمان (نخستین منشور جهانی حقوق بشر)،(کورش بزرگ)،(3زبانه)

فرمان (نخستین منشور جهانی حقوق بشر)،(کورش بزرگ)،(3زبانه)

مؤلف: علی اصغر شریعت زاده نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1389 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 32 ناشر: پازینه توضی..

20,000تومان

فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی

فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی

مؤلف: رلف نارمن شارپ نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 208 ناشر: پازینه..

65,000تومان

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

نمایش 241 تا 260 از 360 (18 صفحه)