تاریخ ایران

کمون زندان (روایتی تاریخی با رویکرد جامعه شناختی از کمون زندان در دوره پهلوی دوم)

کمون زندان (روایتی تاریخی با رویکرد جامعه شناختی از کمون زندان در دوره پهلوی دوم)

مؤلف: علیرضا اسکندریون،گلشید کریمیان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: ..

35,000تومان

کوروش بزرگ (ظهور امپراتوری هخامنشی)

کوروش بزرگ (ظهور امپراتوری هخامنشی)

مؤلف: علیرضا سلیمان زاده نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 302 ناشر: کتاب پارسه..

29,000تومان

کوروش شاهنشاه هخامنشی

کوروش شاهنشاه هخامنشی

مؤلف: علی نیکویی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 48 ناشر: افراز..

15,000تومان

کوروش کبیر (چرم،لب طلایی)

کوروش کبیر (چرم،لب طلایی)

مؤلف: هارولد لمب مترجم: صادق رضازاده شفق نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 464 ن..

55,000تومان

گزارش یک دوران (سی سال زندگی یهودیان ایرانی)

گزارش یک دوران (سی سال زندگی یهودیان ایرانی)

مؤلف: هارون یشایایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 396 ناشر: ماهریس توضیحات تک..

60,000تومان

گزیده تاریخ جهانگشای جوینی

گزیده تاریخ جهانگشای جوینی

مؤلف: احمد خاتمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 326 ناشر: علم توضیحات تکمیلی: ..

45,000تومان

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا

مؤلف: المار شورتهایم مترجم: نادرقلی درخشانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 12..

5,000تومان

یادگارهای خوزستان باستان

یادگارهای خوزستان باستان

مؤلف: ایرج افشار سیستانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 374 ناشر: روزنه توضیحا..

55,000تومان

یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)

یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

یک روایت معتبر درباره (انفجار دفتر نخست وزیری19)

یک روایت معتبر درباره (انفجار دفتر نخست وزیری19)

مؤلف: سعید زاهدی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر: به نشر توضیحات تکمیلی..

9,500تومان

یک روایت معتبر درباره (انقلاب سفید11)

یک روایت معتبر درباره (انقلاب سفید11)

مؤلف: سناء شایان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: به نشر توضیحات تکمیلی..

10,500تومان

یک روایت معتبر درباره (بهائیت در دوره پهلوی12)

یک روایت معتبر درباره (بهائیت در دوره پهلوی12)

مؤلف: زهرا رجبی متین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر: به نشر توضیحات تک..

9,500تومان

یک روایت معتبر درباره (حسینیه ارشاد 1)

یک روایت معتبر درباره (حسینیه ارشاد 1)

مؤلف: هاجر صدرهاشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: به نشر توضیحات تکم..

8,500تومان

یک روایت معتبر درباره (حماسه 6 بهمن مردم آمل 4)

یک روایت معتبر درباره (حماسه 6 بهمن مردم آمل 4)

مؤلف: زهرا نبوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: به نشر توضیحات تکمیلی:..

8,500تومان

یک روایت معتبر درباره (دولت بختیار 16)

یک روایت معتبر درباره (دولت بختیار 16)

مؤلف: محمدحسین نعمت الهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: به نشر توضیحا..

10,500تومان

یک روایت معتبر درباره (شعارهای طنز ایام انقلاب17)

یک روایت معتبر درباره (شعارهای طنز ایام انقلاب17)

مؤلف: امید مهدی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 88 ناشر: به نشر توضیحات تک..

10,500تومان

یک روایت معتبر درباره (مدرسه رفاه 9)

یک روایت معتبر درباره (مدرسه رفاه 9)

مؤلف: رخساره ثابتی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 80 ناشر: به نشر توضیحات تکمی..

9,500تومان

یک روایت معتبر درباره (همه پرسی جمهوری اسلامی20)

یک روایت معتبر درباره (همه پرسی جمهوری اسلامی20)

مؤلف: معصومه آجرلو نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 104 ناشر: به نشر توضیحات تکم..

12,500تومان

یک روایت معتبر درباره (چهار سرود انقلابی 2)

یک روایت معتبر درباره (چهار سرود انقلابی 2)

مؤلف: امید مهدی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 56 ناشر: به نشر توضیحات تک..

8,000تومان

یک روایت معتبر درباره (کمیته مشترک ضد خرابکاری 7)

یک روایت معتبر درباره (کمیته مشترک ضد خرابکاری 7)

مؤلف: کیوان امجدیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: به نشر توضیحات تکم..

9,000تومان

نمایش 341 تا 360 از 360 (18 صفحه)