تاریخ ایران

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

بمو (خاطرات شناسایی منطقه ی قصر شیرین و ذهاب)

بمو (خاطرات شناسایی منطقه ی قصر شیرین و ذهاب)

مؤلف: اصغر کاظمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 648 ناشر: سوره مهر توضیحات تکم..

100,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 8

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 509 ناشر: امید فردا..

49,000تومان

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13 (از بازرگان تا خاتمی)

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟13 (از بازرگان تا خاتمی)

مؤلف: داود علی بابایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 568 ناشر: امید فردا..

66,000تومان

تئاتر و تماشا (تهران شهر)

تئاتر و تماشا (تهران شهر)

مؤلف: محمدرضا حسن بیگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 195 ناشر: باهم توضیحات ت..

30,000تومان

تا بهشت (خاطرات شفاهی انقلاب اسلامی در منطقه رودبار دامغان)

تا بهشت (خاطرات شفاهی انقلاب اسلامی در منطقه رودبار دامغان)

مؤلف: محمدمهدی عبدالله زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: سوره مهر ..

11,000تومان

تاج های شهریاران ساسانی

تاج های شهریاران ساسانی

مؤلف: حسین طحان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 326 ناشر: راز نهان..

15,000تومان

تاجهای زنانه (3جلدی)

تاجهای زنانه (3جلدی)

مؤلف: خسرو معتضد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1488 ناشر: البرز توضیحات تکمی..

39,000تومان

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 1

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 1

مؤلف: حمیدرضا شاه آبادی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 354 ناشر: سوره مهر توضی..

18,000تومان

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 2

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 2

مؤلف: حمیدرضا شاه آبادی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 497 ناشر: سوره مهر توضی..

40,000تومان

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 4

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 4

مؤلف: یحیی آریابخشایش نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 903 ناشر: سوره مهر توضیح..

26,900تومان

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 5

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 5

مؤلف: یحیی آریا بخشایش نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 597 ناشر: سوره مهر توضی..

19,900تومان

تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دوره تکوین)

تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دوره تکوین)

مؤلف: یحیی سپهری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 192 ناشر: روزنه توضیحات تکمیلی..

18,000تومان

تاریخ اسماعیلیان در ایران (در سده های 7-5 هجری،11-13میلادی)

تاریخ اسماعیلیان در ایران (در سده های 7-5 هجری،11-13میلادی)

مؤلف: استرویوا لودمیلا ولادیمیرونا مترجم: پروین منزوی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1386 نوع جلد: زرکوب تعداد..

40,000تومان

تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها (گلاسه)

تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها (گلاسه)

مؤلف: جلال دیلمقانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 280 ناشر: پازینه توضیحات ت..

65,000تومان

تاریخ امپراتوری اشکانیان

تاریخ امپراتوری اشکانیان

مؤلف: آندره ورستاندیگ مترجم: محمود بهفروزی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 488..

45,000تومان

تاریخ امپراتوری هخامنشیان (پادشاهی کوروش کبیر،داریوش بزرگ،کمبوجیه،خشایارشا)

تاریخ امپراتوری هخامنشیان (پادشاهی کوروش کبیر،داریوش بزرگ،کمبوجیه،خشایارشا)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 432 ناشر: سما توضیحات تکمیلی:..

45,000تومان

تاریخ ایران (از آغاز اسلام تا پایان صفویان)

تاریخ ایران (از آغاز اسلام تا پایان صفویان)

مؤلف: رسول جعفریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1168 ناشر: علم توضیحات تکمی..

135,000تومان

تاریخ ایران (از آغاز تا اسلام)

تاریخ ایران (از آغاز تا اسلام)

مؤلف: رومن گیرشمن مترجم: محمود بهفروزی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 463 ناشر..

38,000تومان

تاریخ ایران از آغاز تا اسلام

تاریخ ایران از آغاز تا اسلام

مؤلف: رومن گیرشمن مترجم: محمد معین نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 539 ناشر: د..

65,000تومان

نمایش 81 تا 100 از 360 (18 صفحه)