تاریخ ایران

تاریخ ایران قبل از اسلام (چرم،لب طلایی)

تاریخ ایران قبل از اسلام (چرم،لب طلایی)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 463 ناشر: پارمیس توضیحات تکمی..

45,000تومان

تاریخ ایران کمبریج (مذاهب و فرق،هنرها)

تاریخ ایران کمبریج (مذاهب و فرق،هنرها)

مترجم: تیمور قادری نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 387 ناشر: مهتاب..

32,000تومان

تاریخ ایران کمبریج 2 (دوره های ماد و هخامنشی)،(2جلدی)

تاریخ ایران کمبریج 2 (دوره های ماد و هخامنشی)،(2جلدی)

مؤلف: ایلیا گرشویچ مترجم: تیمور قادری نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1182 ناش..

95,000تومان

تاریخ ایران کمبریج 7 (قسمت دوم:قاجاریه)

تاریخ ایران کمبریج 7 (قسمت دوم:قاجاریه)

مؤلف: پیتر اوری و دیگران مترجم: تیمور قادری نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 58..

90,000تومان

تاریخ بخارا

تاریخ بخارا

مؤلف: ابوبکر محمدبن جعفر النرشخی مترجم: ابونصر احمدبن محمدبن نصر القباوی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1387 ن..

35,000تومان

تاریخ بیهقی (3جلدی)

تاریخ بیهقی (3جلدی)

مؤلف: محمد بن حسین بیهقی نوبت چاپ: 19 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1263 ناشر: مهتاب توض..

195,000تومان

تاریخ بیهقی از منظر ((فرهنگ شناسی))

تاریخ بیهقی از منظر ((فرهنگ شناسی))

مؤلف: مهوش واحددوست نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 606 ناشر: زوار توضیحات تکم..

95,000تومان

تاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران

تاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران

مؤلف: سپیده یگانه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 198 ناشر: ایده پردازان چکاد ت..

25,000تومان

تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری)،(2جلدی)

تاریخ تشیع در ایران (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری)،(2جلدی)

مؤلف: رسول جعفریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1591 ناشر: علم توضیحات تکمی..

200,000تومان

تاریخ جهانگشای جوینی (3جلدی)

تاریخ جهانگشای جوینی (3جلدی)

مؤلف: علاءالدین عطاملک محمدبن محمدالجوینی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1903..

145,000تومان

تاریخ جهانگشای جوینی (تاریخ مغول،تاریخ خوارزمشاهیان،تاریخ اسماعیلیه)،(3جلدی)

تاریخ جهانگشای جوینی (تاریخ مغول،تاریخ خوارزمشاهیان،تاریخ اسماعیلیه)،(3جلدی)

مؤلف: عطا ملک بن محمد جوینی سال چاپ: 1392-1394 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1223 ناشر: زوار توضیحات ت..

120,000تومان

تاریخ جهانگشای نادری

تاریخ جهانگشای نادری

مؤلف: محمدمهدی استرآبادی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 484 ناشر: دنیای کتاب ..

60,000تومان

تاریخ دهه بیست و نهضت ملی ایران

تاریخ دهه بیست و نهضت ملی ایران

مؤلف: داریوش رحمانیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 440 ناشر: علم توضیحات تک..

45,000تومان

تاریخ روابط خارجی ایران (از کهن ترین زمان تاریخی تا عصر حاضر)

تاریخ روابط خارجی ایران (از کهن ترین زمان تاریخی تا عصر حاضر)

مؤلف: عبدالرفیع حقیقت نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 560 ناشر: کومش..

50,000تومان

تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران (از کودتا تا انقلاب)

تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران (از کودتا تا انقلاب)

مؤلف: غلامرضا نجاتی نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1200 ناشر: رسا توضیحات تکم..

85,000تومان

تاریخ سیاسی ساسانیان (2جلدی)

تاریخ سیاسی ساسانیان (2جلدی)

مؤلف: محمدجواد مشکور نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1551 ناشر: دنیای کتاب..

110,000تومان

تاریخ شاهی قراخطائیان کرمان

تاریخ شاهی قراخطائیان کرمان

نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 568 ناشر: علم توضیحات تکمیلی: (به تصحیح،تحشیه ..

15,000تومان

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران (از کهن ترین زمان تاریخی تا عصر حاضر)

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران (از کهن ترین زمان تاریخی تا عصر حاضر)

مؤلف: عبدالرفیع حقیقت نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 704 ناشر: کومش..

50,000تومان

تاریخ قشون قاجاریه

تاریخ قشون قاجاریه

مؤلف: داریوش شهبازی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 228 ناشر: ماهریس توضیحات تک..

29,000تومان

تاریخ مجلس شورای ملی ایران

تاریخ مجلس شورای ملی ایران

مؤلف: سیدحسن تقی زاده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1379 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 200 ناشر: فردوس..

10,000تومان

نمایش 101 تا 120 از 360 (18 صفحه)