تاریخ ایران

تهران روزگاران قدیم (باقاب)

تهران روزگاران قدیم (باقاب)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 357 ناشر: ابریشمی توضیحات ..

60,000تومان

تیمسار شاهنشاهی در خدمت کا.گ.ب.

تیمسار شاهنشاهی در خدمت کا.گ.ب.

مؤلف: خسرو معتضد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1386 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 872 ناشر: البرز توضیحات تکمیل..

17,500تومان

جامعه شناسی تاریخی ازدواج

جامعه شناسی تاریخی ازدواج

مؤلف: محمدمهدی لبیبی،لیدا حیدری ورنامخواستی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 360..

16,500تومان

جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی ایران (فرهنگ سیاسی انقلاب)

جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی ایران (فرهنگ سیاسی انقلاب)

مؤلف: محمدحسین پناهی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 429 ناشر: علم توضیحات تکمی..

24,500تومان

جستاری چند در فرهنگ ایران

جستاری چند در فرهنگ ایران

مؤلف: مهرداد بهار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 420 ناشر: آگاه توضیحات تکمیل..

60,000تومان

جشن ها و آیین های ایرانی (با تکیه بر اسطوره و مردم شناسی)

جشن ها و آیین های ایرانی (با تکیه بر اسطوره و مردم شناسی)

مؤلف: حسام الدین مهدوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 288 ناشر: ابریشمی،آواژه ..

38,000تومان

جشن های باستانی ایران (با تکیه بر جشن نوروز)

جشن های باستانی ایران (با تکیه بر جشن نوروز)

مؤلف: حسین آذران نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: هیرمند..

9,000تومان

جمهوری خواهی در ایران

جمهوری خواهی در ایران

مؤلف: عباس مصلی نژاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 275 ناشر: اختران توضیحات ت..

40,000تومان

حاج امین الضرب (تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران)،(2جلدی)

حاج امین الضرب (تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران)،(2جلدی)

مؤلف: خسرو معتضد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 944 ناشر: البرز توضیحات تکمیل..

26,000تومان

حاجی واشنگتن

حاجی واشنگتن

مؤلف: اسکندر دلدم نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 832 ناشر: به آفرین..

24,500تومان

حروف رمزی در فرهنگ و تمدن ایران

حروف رمزی در فرهنگ و تمدن ایران

مؤلف: عیسی صفری ممقانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 360 ناشر: پازینه توضیحات..

65,000تومان

حسن صباح فرمانروآی قلعه الموت

حسن صباح فرمانروآی قلعه الموت

مؤلف: حسن فضیلت خواه نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 270 ناشر: بهجت..

35,000تومان

حماسه سیاهکل

حماسه سیاهکل

مؤلف: حمید اشرف نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 228 ناشر: نگاه توضیحات تکمیلی: ..

30,000تومان

حکایت قصر (از قاجار تا پهلوی)

حکایت قصر (از قاجار تا پهلوی)

مؤلف: محمدجواد مرادی نیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 424 ناشر: نگاه توضیحا..

48,000تومان

حیات صدیقه (تاریخ معاصر ایران)

حیات صدیقه (تاریخ معاصر ایران)

مؤلف: مهدخت صنعتی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1004 ناشر: پژوهش شی..

150,000تومان

حیات یحیی (5جلدی)

حیات یحیی (5جلدی)

مؤلف: یحیی دولت آبادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1387 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 2459 ناشر: فردوس توضیحات..

200,000تومان

خاقان صاحب قران و علمای زمان (نقش فتحعلی شاه قاجار در شکل گیری روندها و نهادهای مذهبی نو)

خاقان صاحب قران و علمای زمان (نقش فتحعلی شاه قاجار در شکل گیری روندها و نهادهای مذهبی نو)

مؤلف: احمدکاظمی موسوی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 310 ناشر: آگاه توضیحات تک..

40,000تومان

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

خلیج فارس (همراه سه نقشه)

خلیج فارس (همراه سه نقشه)

مؤلف: غلامعلی بایندر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 152 ناشر: سخن توضیحات تکم..

33,000تومان

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران (تحلیل اجتماعی فرهنگی از تاریخ سیاسی ایران)

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران (تحلیل اجتماعی فرهنگی از تاریخ سیاسی ایران)

مؤلف: عبدالعلی معظمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 358 ناشر: علم توضیحات تکمی..

44,500تومان

نمایش 141 تا 160 از 360 (18 صفحه)