تاریخ ایران

داریوش بزرگ

داریوش بزرگ

مؤلف: یاکوب ابوت مترجم: عباسقلی غفاری فرد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 296 ..

20,000تومان

داریوش شاهنشاه هخامنشی

داریوش شاهنشاه هخامنشی

مؤلف: علی نیکویی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 40 ناشر: افراز..

15,000تومان

داریوش و ایرانیان (تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان)،(کتاب اول و دوم)

داریوش و ایرانیان (تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان)،(کتاب اول و دوم)

مؤلف: والتر هینتس مترجم: پرویز رجبی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 492 ناشر: ..

60,000تومان

داستان فکر ایرانی 1(سپیده دم اندیشه)

داستان فکر ایرانی 1(سپیده دم اندیشه)

مؤلف: محمدهادی محمدی،شکوه حاجی نصرالله نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 168 ناشر..

13,000تومان

داستان فکر ایرانی 3 (تولد دوباره)

داستان فکر ایرانی 3 (تولد دوباره)

مؤلف: علی اصغر سیدآبادی نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 ناشر: افق..

12,000تومان

داستان فکر ایرانی 7 (دوباره ایران)

داستان فکر ایرانی 7 (دوباره ایران)

مؤلف: حسین بکایی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 160 ناشر: افق..

12,500تومان

داستان فکر ایرانی 8 (ایران در آستانه ی تغییر)

داستان فکر ایرانی 8 (ایران در آستانه ی تغییر)

مؤلف: علی اصغر سیدآبادی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 120 ناشر: افق..

11,000تومان

داستان فکر ایرانی 9 (انقلاب مشروطه)

داستان فکر ایرانی 9 (انقلاب مشروطه)

مؤلف: حمیدرضا شاه آبادی نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 168 ناشر: افق..

13,000تومان

دانستنی های تاریخ ایران و جهان 1 (هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان)

دانستنی های تاریخ ایران و جهان 1 (هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان)

مؤلف: حسنعلی مرادی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 232 ناشر: آرمان رشد توضیحات ..

30,000تومان

دانشنامه کوچک ایران

دانشنامه کوچک ایران

مؤلف: ژاله متحدین نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 460 ناشر: توس..

60,000تومان

در حوالی همین کوچه ها (گفتگوهایی در زمینه فرهنگ ایران امروز)

در حوالی همین کوچه ها (گفتگوهایی در زمینه فرهنگ ایران امروز)

مؤلف: نعمت الله فاضلی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 472 ناشر: علم توضیحات تکم..

28,500تومان

در و درگاهی به اسطوره آب،چیستی پری

در و درگاهی به اسطوره آب،چیستی پری

مؤلف: محسن میهن دوست نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 260 ناشر: ترانه توضیحات تک..

25,000تومان

درآمدی بر رقص و حرکت

درآمدی بر رقص و حرکت

مؤلف: آرزو افشار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: افراز توضیحات تکمی..

15,000تومان

درام تاریخی در ایران (یک مطالعه ی تاریخ گرایانه ی جدید)

درام تاریخی در ایران (یک مطالعه ی تاریخ گرایانه ی جدید)

مؤلف: محمد هاشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 274 ناشر: علم توضیحات تکمیلی: ..

24,500تومان

درخت از اسطوره تا قصه:بررسی بن مایه های اساطیری افسانه های هرمزگان (انسان شناخت46)

درخت از اسطوره تا قصه:بررسی بن مایه های اساطیری افسانه های هرمزگان (انسان شناخت46)

مؤلف: بدریه زارعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 234 ناشر: تیسا توضیحات تکمیلی..

27,900تومان

دریچه ای به پدیده های نوین در ایران

دریچه ای به پدیده های نوین در ایران

مؤلف: محمد منصوری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 178 ناشر: آفرینش توضیحات تکمی..

22,000تومان

دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی

دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی

مؤلف: خسرو معتضد نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1389 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 832 ناشر: البرز توضیحات تکمیل..

16,500تومان

دو قرن سکوت (سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام)

دو قرن سکوت (سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام)

مؤلف: عبدالحسین زرین کوب نوبت چاپ: 31 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 372 ناشر: سخن..

65,000تومان

دوران بی خبری (دومین گزارش،کردستان و نیاکان باستانی کردان)

دوران بی خبری (دومین گزارش،کردستان و نیاکان باستانی کردان)

مؤلف: رشید کیخسروی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 291 ناشر: آرتامیس توضیحات تک..

52,000تومان

دوران بی خبری (سومین گزارش درباره ی تاراج آثار باستانی ایران)

دوران بی خبری (سومین گزارش درباره ی تاراج آثار باستانی ایران)

مؤلف: رشید کیخسروی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 352 ناشر: آرتامیس،پژواک فرزا..

35,000تومان

نمایش 161 تا 180 از 360 (18 صفحه)