انتشارات علم

101 کلید جامعه شناسی

101 کلید جامعه شناسی

مؤلف: نصرت السادات طاهرپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 229 ناشر: علم..

32,000تومان

275 روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران)

275 روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران)

مؤلف: مسعود بهنود نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1388 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 841 ناشر: علم توضیحات تکمیل..

145,000تومان

97 نکته در مدیریت پروژه های نرم افزاری

97 نکته در مدیریت پروژه های نرم افزاری

مؤلف: دانش جمعی از متخصصین مدیریت پروژه مترجم: افشین خدابنده،ابوذر عرب سرخی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 139..

22,500تومان

ODD کودکان و نوجوانان سرکش و ستیزه جو

ODD کودکان و نوجوانان سرکش و ستیزه جو

مؤلف: اسکات والز مترجم: مریم مشایخ نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: عل..

42,500تومان

PSYCHOLOGY (برگزیده ای از متون روانشناسی از A تا Z (پسیکولوژی))،(انگلیسی)

PSYCHOLOGY (برگزیده ای از متون روانشناسی از A تا Z (پسیکولوژی))،(انگلیسی)

مؤلف: کیانوش هاشمیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 795 ناشر: علم توضیحات تکم..

95,000تومان

آخوند ملامحمدحسین فشارکی (شیخ الفقهاء و المجتهدین 1)

آخوند ملامحمدحسین فشارکی (شیخ الفقهاء و المجتهدین 1)

مؤلف: رضا فشارکی مطلق نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 164 ناشر: علم توضیحات تکم..

18,500تومان

آسیای هفت سنگ

آسیای هفت سنگ

مؤلف: محمدابراهیم باستانی پاریزی نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 567 ناشر: علم..

32,500تومان

آسیب شناسی اجتماعی (کودکان خیابانی،دختران فراری،زنان روسپی)

آسیب شناسی اجتماعی (کودکان خیابانی،دختران فراری،زنان روسپی)

مؤلف: محمدحسین فرجاد نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 365 ناشر: علم توضیحات تکمی..

6,500تومان

آشنایی با برونر (راهنمای کارورزان و دانشجویان برای پرورش سال های نخستین کودکی)

آشنایی با برونر (راهنمای کارورزان و دانشجویان برای پرورش سال های نخستین کودکی)

مؤلف: ساندرا اسمیدت مترجم: سوسن صابر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 193 ناشر: ..

16,500تومان

آفتابه زرین فرشتگان

آفتابه زرین فرشتگان

مؤلف: محمدابراهیم باستانی پاریزی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 490 ناشر: علم..

45,000تومان

آمار توصیفی

آمار توصیفی

مؤلف: خدیجه ابوالمعالی و دیگران مترجم: خدیجه ابوالمعالی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: ..

58,500تومان

آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)

آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده،روش آموختن در خطا و بی یقیینی انسان)

مؤلف: ادگار مورن و دیگران مترجم: عباس باقری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1388 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 141..

2,650تومان

آموزش تندخوانی (برنامه تندخوانی و فراگیری درهفت روز:با روش اویلین وود)

آموزش تندخوانی (برنامه تندخوانی و فراگیری درهفت روز:با روش اویلین وود)

مؤلف: استانلی فرانک مترجم: سعیده زنگنه نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 247 ناشر..

37,500تومان

آموزش صفحه بندی کتاب با Word 2016

آموزش صفحه بندی کتاب با Word 2016

مؤلف: مهدی شکری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: علم توضیحات تکمیلی: (و..

16,500تومان

آموزش ویراستاری و درست نویسی

آموزش ویراستاری و درست نویسی

مؤلف: حسن ذوالفقاری نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 422 ناشر: علم توضیحات تکمیل..

58,500تومان

آن شب...

آن شب...

مؤلف: ف.دقیقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 504 ناشر: علم توضیحات تکمیلی: (د..

29,500تومان

آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی16)

آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه (مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی16)

مؤلف: ماندانا نوربخش نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 228 ناشر: علم توضیحات تکمی..

11,500تومان

آکویناس و فلسفه ی ذهن

آکویناس و فلسفه ی ذهن

مؤلف: آنتونی کنی مترجم: علی سنایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 242 ناشر: علم..

19,500تومان

آگاهی از زمان در پدیدارشناسی هوسرل

آگاهی از زمان در پدیدارشناسی هوسرل

مؤلف: علیرضا حسن پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: علم توضیحات تکمی..

14,500تومان

آگاهی نقد (مجموعه ی نظریه و نقد 4)

آگاهی نقد (مجموعه ی نظریه و نقد 4)

مؤلف: ژرژ پوله مترجم: مرتضی بابک معین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 202 ناشر:..

30,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 630 (32 صفحه)