انتشارات ماهریس

آخرین همسر من

آخرین همسر من

مؤلف: دیوید لاج مترجم: سارا وظیفه شناس نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 236 ناشر..

35,000تومان

از الهیه تا دروازه غار

از الهیه تا دروازه غار

مؤلف: داریوش شهبازی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 226 ناشر: ماهریس..

33,000تومان

این کتاب مجوز دارد

این کتاب مجوز دارد

مؤلف: محمدرضا ستوده نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 326 ناشر: ماهریس توضیحات تک..

35,000تومان

به سلامتی خانم ها

به سلامتی خانم ها

مؤلف: آنتوان پاولوویچ چخوف مترجم: حمیدرضا آتش برآب،بابک شهاب نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکو..

36,000تومان

بهاریه ها (نوروزخوانان و خنیاگران بهار)،(250 ترانه بهار و نوروز)

بهاریه ها (نوروزخوانان و خنیاگران بهار)،(250 ترانه بهار و نوروز)

مؤلف: مسعود زرگر نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 336 ناشر: ماهریس توضیحات تکمی..

25,000تومان

تاریخ قشون قاجاریه

تاریخ قشون قاجاریه

مؤلف: داریوش شهبازی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 228 ناشر: ماهریس توضیحات تک..

29,000تومان

تاریخ مستند ایران باستان

تاریخ مستند ایران باستان

مؤلف: میرحسن ولوی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 526 ناشر: ماهریس توضیحات تکم..

69,000تومان

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

ترجمه و جزء کلمه یا بیتوته در دوردست

مؤلف: آنتوان برمان مترجم: فاطمه عشقی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 168 ناشر: ..

20,000تومان

تهران نامه (آ-الف)

تهران نامه (آ-الف)

مؤلف: داریوش شهبازی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 692 ناشر: ماهریس توضیحات ت..

200,000تومان

جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم

جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم

مؤلف: دیوید اوئن مترجم: محمدرضا زمردی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 414 ناشر..

40,000تومان

جاودانه ها 2 (ششصد ترانه و تصنیف خاطره انگیز)

جاودانه ها 2 (ششصد ترانه و تصنیف خاطره انگیز)

مؤلف: مسعود زرگر نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 900 ناشر: ماهریس توضیحات تکمی..

47,000تومان

خاطرات یک عابر

خاطرات یک عابر

مؤلف: اسماعیل کهرم نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 362 ناشر: ماهریس توضیحات تکم..

49,000تومان

خسرو آواز ایران (ششصد ترانه،تصنیف و آواز به انضمام سروده ها،دوبیتی ها و ساقی نامه ها)،(2جلدی)

خسرو آواز ایران (ششصد ترانه،تصنیف و آواز به انضمام سروده ها،دوبیتی ها و ساقی نامه ها)،(2جلدی)

مؤلف: مسعود زرگر نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 13971398 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1233 ناشر: ماهریس..

180,000تومان

دنیوی شدن در بوته نقد

دنیوی شدن در بوته نقد

مؤلف: محمدرضا زمردی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 234 ناشر: ماهریس..

35,000تومان

رویاهای یک زن

رویاهای یک زن

مؤلف: تیبورسرس مترجم: بهناز امانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 283 ناشر: ماه..

35,000تومان

زیگموند فروید

زیگموند فروید

مؤلف: پملا ترسچول مترجم: آنت شیروانیان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 192 ناشر..

19,000تومان

سلمان ساوجی

سلمان ساوجی

مؤلف: رشید یاسمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 146 ناشر: ماهریس توضیحات تکمیل..

25,000تومان

سیرت فروغی

سیرت فروغی

مؤلف: ناصرالدین پروین نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 194 ناشر: ماهریس توضیحات ..

25,000تومان

عباس یمینی شریف

عباس یمینی شریف

مؤلف: عباس یمینی شریف نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 314 ناشر: ماهریس توضیحات ..

47,000تومان

ما نسل هفتم بودیم

ما نسل هفتم بودیم

مؤلف: افسانه فدایی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1398 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 130 ناشر: ماهریس توضیحات تکم..

22,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 29 (2 صفحه)