جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

ایران باستان (3جلدی)

ایران باستان (3جلدی)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 2528 ناشر: پر،الماس پارسیان..

110,000تومان

ایران باستان (تاریخ مفصل ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان)،(4جلدی)

ایران باستان (تاریخ مفصل ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان)،(4جلدی)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 2312 ناشر: دبیر،سمیر..

135,000تومان

تاریخ امپراتوری هخامنشیان (پادشاهی کوروش کبیر،داریوش بزرگ،کمبوجیه،خشایارشا)

تاریخ امپراتوری هخامنشیان (پادشاهی کوروش کبیر،داریوش بزرگ،کمبوجیه،خشایارشا)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 432 ناشر: سما توضیحات تکمیلی:..

45,000تومان

تاریخ ایران

تاریخ ایران

مؤلف: حسن پیرنیا،عباس اقبال آشتیانی نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 994 ناشر: ..

70,000تومان

تاریخ ایران (قبل از اسلام،بعد از اسلام،عصر پهلوی)

تاریخ ایران (قبل از اسلام،بعد از اسلام،عصر پهلوی)

مؤلف: حسن پیرنیا و دیگران نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1124 ناشر: نگاه..

95,000تومان

تاریخ ایران باستان (3جلدی)

تاریخ ایران باستان (3جلدی)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 2150 ناشر: مهتاب..

195,000تومان

تاریخ ایران باستان (3جلدی)

تاریخ ایران باستان (3جلدی)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 9 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 2330 ناشر: نگاه..

250,000تومان

تاریخ ایران باستانی

تاریخ ایران باستانی

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1389 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 573 ناشر: دنیای کتاب..

50,000تومان

تاریخ ایران قبل از اسلام (چرم،لب طلایی)

تاریخ ایران قبل از اسلام (چرم،لب طلایی)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 463 ناشر: پارمیس توضیحات تکمی..

45,000تومان

تاریخ کامل ایران

تاریخ کامل ایران

مؤلف: حسن پیرنیا و دیگران نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1397 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1054 ناشر: اروند توض..

135,000تومان

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1385 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 266 ناشر: دیدار..

3,200تومان

سیاست مدار مورخ (زندگی،آثار و اندیشه های میرزاحسن خان مشیرالدوله (پیرنیا))

سیاست مدار مورخ (زندگی،آثار و اندیشه های میرزاحسن خان مشیرالدوله (پیرنیا))

مؤلف: امید اخوی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1391 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 192 ناشر: ابریشمی توضیحات تکمیل..

12,000تومان

عصر اساطیری تاریخ ایران (خطوط برجسته ی داستان های قدیم ایران)

عصر اساطیری تاریخ ایران (خطوط برجسته ی داستان های قدیم ایران)

مؤلف: حسن پیرنیا نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 179 ناشر: هیرمند..

11,000تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)